Anasayfa
Rehberlik Servisi

Ekonomi Yönetim Bilimleri

Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri (YB) lisans programının temel amacı değişen dünyada giderek küreselleşen rekabetle başa çıkabilecek, bilgili, yenilikçi, sosyal sorumluluk sahibi yönetici ve girişimci adayı özelliklerine sahip bireyler yetiştirmektir. Program, Türkiye ve uluslararası piyasalardaki güç koşullara göğüs gerebilecek geleceğin başarılı yöneticilerine yalnız mesleklerinin tekniklerini öğretmek ve yalnızca varolan uygulamaları tanıtmakla yetinmeyip, farklı durumlar karşısında doğru karar verebilmelerine katkıda bulunacak analitik yöntemleri ve problem çözme yeteneklerini kazandırmaya da önem vermektedir.

Yönetim Bilimleri Lisans programı, Türkiye'yi daha iyi toplumsal düzeye çıkarmak amacını güden geleceğin yöneticilerinin yanı sıra doktora programlarına devam ederek bilim alanında da katkısı olabilecek geleceğin öğretim üyelerini yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Programdan mezun olanlar özel sektör, kamu sektörü ve sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde çalışabilecekleri gibi lisansüstü programlara da devam edebilirler.