Anasayfa
Rehberlik Servisi

Ekonomi ve Finans

Programın Yöneldiği Temel Konular
Ekonomi ve Finans Bölümü’nde ilk dört yarıyılda Ekonomik Analiz, İşletme Finansı, Matematik, İstatistik, Bilgisayar ve Muhasebe gibi temel dersler okutulmakta, sonraki yıllarda ise Uluslararası İktisat, Kalkınma Ekonomisi, Finansal Piyasalar ve Kurumlar, Uluslararası Finans, Yatırım Analizleri, Gayrimenkul Finansmanı ve Portföy Yönetimi ve Bankacılık gibi zorunlu ve seçimlik derslere yer verilmektedir. Bölümce seçimlik dersler, küresel anlamda Ekonomi ve Finans dallarını ilgilendiren güncel konuları içermektedir. Bu kapsamda, ulusal ve uluslararası alanlardaki son yenilikler ve gelişmeler incelenmekte, öğrencilerin edinmiş oldukları temel bilgiler örneklerde pekiştirilmektedir. Bu alanlarla ilgili teorik derslerin yanında uygulamalı eğitime ağırlık verilmekte, proje ve stajlar teşvik edilmektedir.

Çalışma Olanakları
Oldukça güçlü bir öğretim üyesi kadrosuna sahip olan Ekonomi ve Finans Bölümü’nden mezun olacak elemanlar için çok geniş bir çalışma alanları yelpazesi bulunmaktadır. Bunlar arasında örneğin imalât sanayii, ticaret, taşımacılık, turizm, iletişim alanındaki yerli ve yabancı işletmeleri, bankaları, sigorta şirketleri, sermaye piyasası kuruluşları, aracı kurumlar, araştırma kuruluşlarını ve kamu kesimi kuruluşlarını özellikle belirtebiliriz. Ekonomi ve Finans bölümü kamuda çok ihtiyaç duyulan müfettiş, uzman, denetçi, ekonomik analizci gibi elemanların yetiştirilmesinde önemli bir rol oynayacaktır. Program, ülkemizde faaliyet gösteren yabancı sermaye şirketlerinin ekonomi ve finansal yönetim eleman ihtiyaçlarını da karşılamayı amaçlamaktadır.