Anasayfa
Rehberlik Servisi

Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi

Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi Programı’nın amacı, öğrencilere toplumsal ve idari bilimler alanlarında felsefe odaklı yoğun bir formasyon vermektir. Program doğa, akıl, rasyonalite ve değer gibi kavramların bir yandan Antik Yunan’dan bugüne ortaya çıkışı ve evrimini, diğer yandan da ekonomik, felsefi, hukuki, kültürel, politik ve toplumsal yaşamın sorunsallaştırılmasında bu kavramların oynadığı rolü araştıran dersler içermektedir.

Çalışma Alanları

Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi Programı mezunları, iktisadi ve idari bilimler ile sosyal bilim alanlarında eğitim almış mezunlarımızın çalıştığı bankacılık ve finans sektörü ile uluslararası ilişkileri ilgilendiren sektörlerde çalışabilirler. Mezunlar ayrıca, lisansüstü eğitim alarak felsefe, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, ekonomi ya da ilgili alanlarda akademik kariyere yönelebilirler.

Mesleğin gerektirdiği özellikler:

Temel Bilimlere ve Sosyal Bilimlere ilgi duyması
Soyut konularla uğraşmaktan hoşlanması
Okuma, araştırma ve yorumlama yeteneğine sahip olması
Üretken olması
Entelektüel gelişmeyi amaçlaması gerekir