Anasayfa
Rehberlik Servisi

Ekonomi

Programın Amacı
Kıt kaynakların insan ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde kullanılması, sınırsız insan ihtiyaçlarından kıt kaynaklarla karşılanacak olanların belirlenmesi, ihtiyaçları karşılayacak mal ve hizmetlerin üretiminde kaynakların en iyi şekilde dağıtılması, üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümü konularında çalışacak kişileri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Ekonomi programında eğitim süresi 4 yıldır. Bu programda okutulan dersler:  İktisada Giriş, Mikro İktisat, Makro İktisat, Kamu Maliyesi, Genel Muhasebe, İktisadi Sistemler, Çalışma Ekonomisi, İktisadi Planlama, İktisadi Düşünceler Tarihi, İstatistik, Tarım Ekonomisi, İktisadi Büyüme Teorileri, Sanayi Ekonomisi, İşletme, Para Politikası, Ekonometri, Türkiye İktisat Tarihi, Kalkınma Ekonomisi, Maliye Politikası, Devlet Bütçesi, Uluslararası İktisat Politikası, Mali Analiz Teknikleri, Kamu Yönetimleri, Davranış Bilimleri, Türk Vergi Sistemi, Büyüme Teorileri, Türkiye'nin İdari Yapısı, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Konjonktür ve Tahmin, Yatırım Proje Değerlendirmesi, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Türkiye Ekonomisi.

Gereken Nitelikler
Ekonomist olmak isteyenlerin üst düzeyde genel akademik yeteneğe ve sayısal düşünme yeteneğine sahip, sosyoloji, ekonomi, hukuk, istatistik konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı, araştırma ve incelemeye meraklı, iletişim ve işbirliğine açık kimseler olmaları gerekir.Ayrıca, yaratıcılık bu alanda başarıyı artıran bir özelliktir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Ekonomi bölümünü bitiren kimseler "Ekonomist" unvanı ile görev yaparlar.
Ekonomistler kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda, hammadde ve insangücü kaynaklarının kullanımına ilişkin bölümlerde, üretim, planlama, ticaret bölümlerinde, bankalarda, sigorta şirketlerinde, borsa ve aracı kurumlarda, eğitim ve araştırma kurumlarında, Devlet Planlama Teşkilatı gibi kuruluşlarda "Uzman" olarak, özel kuruluşlarda ve kamu kuruluşlarında yönetici, danışman olarak çalışırlar

Çalışma Alanları
Bu bölümü bitirenler iktisat, yönetim ve işletme mezunlarının çalışabileceği tüm alanlarda çalışabilirler; ancak daha çok bu alanların uygulama birimlerinde görev alırlar.