Anasayfa
Rehberlik Servisi

Dünya Dinleri

Sosyal bir olgu olarak din, insanlığın gündeminde hep var olagelmiştir. Büyük Önder Atatürk, dinin sosyal bir olgu olmasından hareketle, ona gereken önemi vermiş ve onun işlevini ve yerini derin bir vukufla belirlemiştir.  Küreselleşen dünyada  gelinen halihazır  durumda kurumlar, kendilerini gözden geçirerek günün gereksinimlerini karşılamakla yükümlülerdir.

Yaygın din eğitimi ve öğretimi  alanında  bilimsel araştırmalar yapmak, bilgi üretmek ve alanın ihtiyaç duyduğu elemanları bu bilgiler ışığında eğitmek; içerik, materyal ve yöntem açılarından çağın ihtiyaç ve gereklerine uygun yeterliliklere sahip yaygın din eğitimcilerini yetiştirmek  amacıyla açılmıştır.

Dünya Dinleri bölümü de Hıristiyanlık Araştırmaları Anabilim Dalı, Yahudilik Araştırmaları Anabilim Dalı,Hint ve Uzak Doğu Dinleri Araştırmaları Anabilim Dallarında öğretim yapılmaktadır.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Soyut konularla ve özellikle felsefe ile uğraşmaktan hoşlanması
Sözlü ifade yeteneğinin gelişmiş olması ve yeniliklere açık olması
Sosyal Bilimlere ilgi duyması ve bu alanda başarılı kişiler olması gerekir.