Anasayfa
Rehberlik Servisi

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Programın Amacı
Denizcilik işletmeleri yönetimi programının amacı, deniz taşımacılığının işletme ve yönetimi alanında çalışacak insan gücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Denizcilik işletmeleri yönetimi programında eğitim süresi 4 yıldır. Bu programda matematik, istatistik, hukuk, ekonomi, deniz ticaret hukuku, muhasebe, bilgisayar vb. dersler okutulur.

Gereken Nitelikler
Denizcilik işletmeleri yönetimi alanında çalışmak isteyenlerin sosyal bilimlere, özellikle ekonomi ve işletme konularına ilgi duyması ve bu alanda başarılı, bir yabancı dil öğrenmeye hevesli ve yetenekli, başkalarını ikna edebilen, girişimci, yaratıcı, açık havada çalışmaktan ve uzun süre deniz yolculuklarından hoşlanan bir kimse olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Deniz işletmeciliği ve yöneticiliği programını bitirenlere "Denizcilik İşletmecisi" unvanı verilmektedir.
Denizcilik işletmecisi çalıştığı işletmede para, malzeme ve insan gücünün en verimli şekilde kullanılması ve gemilerin kârlı bir biçimde çalıştırılması için yönetim planı düzenler; çalışmaları denetler, gemilerin yük ve yolcularını tam kapasite ile çalışacak şekilde artırmak için önlemler alır; çalıştığı işletmeye bağlı olan veya olmayan gemi, yük, yolcu hareketlerinin bağlantı ve organizasyonunu sağlar.

Çalışma Alanları
Denizcilik işletmecisi ve yöneticisi Ulaştırma Bakanlığına veya özel deniz taşıma şirketlerine bağlı gemilerde ve limanlarda çalışabilir.

Bölüm, Tınaztepe Kampüsündedir. Bölümün ders programı ABD ve İngiltere'deki benzer okulların programları dikkate alınarak hazırlanmıştır ve eğitimde bu okulların öğretim elemanları değişim programları çerçevesinde görev almaktadırlar. Bölümün ders programı, denizciliğin gelişen ve değişen yapısına uygun hale getirilmek üzere, 2001 - 2002 yılı için yenilenmiştir. 2002-2003 Akademik Yılı'ndan başlayarak bölümde öğrenci merkezli, entegre ve modüler Probleme Dayalı Öğrenim ve Aktif Eğitim uygulanmaktadır. Mezunlar denizcilik sektöründe etkin olarak görev alırlar ve uluslararası düzeyde istihdam olanağına sahiptirler. Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavı'nda EA puanı ile öğrenci alan Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü'nde eğitim-öğretim dili İngilizce'dir. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerden Yabancı dili yeterli olmayanlar bir yıl süreli Hazırlık sınıfına devam etmektedirler. "Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü'nden lisans diplomasi alarak mezun olanlar TC Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen sınavla Kıyı Kaptanlığı Yeterlik Belgesi almaya hak kazanmaktadırlar.