Anasayfa
Rehberlik Servisi

Cevher Hazırlama Mühendisliği

Cevher Hazırlama, çalışma disiplini ve dayandığı bilimsel konular bakımından, Maden Mühendisliği ile Metalurji ve diğer teknolojiler arasında özgün bir yer işgal etmektedir. 

Cevher Hazırlama; kısaca, üretilen doğal kaynakların metalurji, demir-çelik, cam, seramik, çimento, deterjan, inşaat malzemeleri, boya endüstrisi ve enerji üretimi gibi değişik alanlarda kullanılabilir hale getirilmesi aşamalarını kapsamaktadır. 

Bu bağlamda Cevher Hazırlama; zenginleştirme, hammaddeleri zararlı maddelerden arındırma ve boyutlandırma gibi işlemleri içeren bir sanayi dalıdır.  Söz konusu işlemlerle ilgili,  bir tesisin tasarımı ve çalıştırılması gibi teknolojik işlemler Cevher Hazırlama Mühendisliğinde önem kazanmaktadır.
İş olanakları
Cevher Hazırlama; kısaca, üretilen katı doğal kaynakların metalurji, demir-çelik, cam, seramik, çimento, deterjan, inşaat malzemeleri, boya endüstrisi ve enerji üretimi gibi değişik alanlarda kullanılabilir hale getirilmesi aşamalarını kapsamaktadır.  Bu bağlamda Cevher Hazırlama; zenginleştirme, hammaddeleri zararlı maddelerden arındırma ve boyutlandırma gibi işlemleri içeren konularda endüstrinin gereksinim duyduğu bir uzmanlık dalıdır.  Bunların yanında, kömür harmanlama ve biriketleme tesisleri, kırma taş ve öğütme tesisleri cevher hazırlama mühendislerinin çalışabileceği bazı ek alanlardır.

ÇALIŞMA ALANLARI

 Metalurjik Zenginleştirme (Cr, Cu, Pb, Zn vb.)
Altın, Platin ve Değerli Metaller Üretimine Yönelik Zenginleştirme
Demir-çelik
Cam, Seramik
Çimento Endüstrisi
Gübre, Yem Sanayi
Deterjan, Boya Sanayi
İnşaat agrega malzemeleri
Dolgu, Boya ve Sert Plastik Endüstrisi
Termik Enerji Santralları Kırma ve Öğütme Sistemleri
Temiz Katı Yakıt Üretimi (Kömür Hazırlama Tesisleri)
Nükleer Hammadde Üretimi ve Teknolojisi (U, Th)
Artık Değerlendirme
Toprak Islah Çalışmaları