Anasayfa
Rehberlik Servisi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Programın Amacı
Çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları programında Kırgız, Kazak Türkmen, Tacik vb. Türk lehçeleri ve edebiyatları konusunda eğitim yapılmaktadır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları programında, çeşitli Türk lehçelerinin özellikleri, kelimelerin kökeni ve diğer dillerle ilişkileri ile Türki Cumhuriyetleri grubundaki ulusların edebiyat ürünlerinin üslup ve tema özellikleri konusunda dersler verilir.

Gereken Nitelikler
Çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatı programında başarılı olabilmek için genel akademik yeteneğin yanı sıra sözel yeteneğe, güçlü bir belleğe sahip ve yabancı dil öğrenmeye hevesli ve edebiyata ilgili olmak gereklidir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Çağdaş Türk lehçeleri programından mezun olanlara “Filolog” unvanı verilmektedir. Ancak mezunlar değişik unvanlarla çalışmaktadırlar. Görevleri de unvanlarına göre farklılık gösterir. Çağdaş Türk lehçeleri programı mezunları mütercim/ tercüman olarak görev yapabilirler. ( Bu konuda ayrıntılı bilgi için Mütercim -Tercümanlık programına bakınız. )

Çalışma Alanları
Çağdaş Türk lehçeleri programını bitirenler elçiliklerde, Türki Cumhuriyetleri ile ticari ve kültürel ilişkileri yürüten kuruluşlarda mütercim / tercüman olarak görev alabilirler. Bu ülkelerle ilişkimiz geliştikçe, bu alanda yetişen elemanlara duyulan gereksinim artabilir.