Anasayfa
Rehberlik Servisi

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Bilişim, bilgisayar teknolojileri ve işletme alanını bir araya getiren bir disiplindir. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü, klasik bilgisayar mühendisliği programlarında yer alan dersleri içermesinin yanında, işletmecilik ve diğer ilgili disiplinlerin kuramlarıyla desteklenmiş eğitimiyle mezunlarına çok geniş bir istihdam alanı sağlamaktadır. Bölüm,  çağdaş bilim ve teknolojideki gelişmelerin önünü açan bilgi-odaklı yaklaşımı ve disiplinlerarası eğitim altyapısıyla günümüz karmaşık iş ortamlarında başarıyla faaliyet gösterebilecek, alanlarında yetkin ve çok yönlü profesyonelleri yetiştirmeyi amaçlamış bir bölümdür. Bu misyonla yola çıkmış bölüm, güncel ve teorik bilgileri öğrencilerine sunan, aynı zamanda bu teorik bilgilere uygulama alanı yaratarak araştırma ve problem çözme yeteneği gelişmiş, yaratıcı, nesnel ve analitik düşünce yapısına sahip bireyler yetiştirmeyi sağlayacaktır. Bu şekilde bölüm mezunlarımız, elde ettikleri bilimsel bilgi ve yetenekleri, teknolojik ilerleme ve üretkenliğe dönüştürecek sistematiği kazanmış olacaklardır