Anasayfa
Rehberlik Servisi

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Bilişim sistemleri mühendisliği programı, YÖK’ün Uluslararası Ortak Programlar tanımı kapsamında, dört yıllık bir lisans programıdır. Bu lisans programında öğrenim görecek öğrenciler, ilk ve üçüncü yıllarını Boğaziçi Üniversitesinde, ikinci ve dördüncü yıllarını New York Eyalet Üniversitesi (SUNY) Binghamton kampüsünde geçirecekler, öğrenimlerini tamamladıklarında iki kurumdan diploma alacaklardır. 2003 Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) giren adaylar, bu programa kabul edilmek için başvurabilirler. Sözkonusu program, 2003-2004 eğitim-öğretim yılının Güz döneminde başlayacaktır.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği’nin konusu bir organizasyon ve onun bilgi sistemleridir. Bilişim sistemleri, organizasyonel amaç ve hizmetlere ve bu hedeflere varmak için bilgi teknolojisinin kullanımına odaklanır. 

Information Syatems Engineering Programı, disiplinlerarası bir yapı içinde Bilgi Sistem ve Teknolojileri konusunda uzmanlaşmış mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Programın mesleki yapısal bileşenleri, Telekomünikasyon Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ile Bilgisayar ve Bilişim Bilimleridir. Böylelikle programa kayıtlı öğrenciler, bilgisayar temelli sistemler, yazılım yaklaşımları, telekomünikasyon kavram ve altyapıları alanlarında donanıma sahip olacak ve ayrıca bilişim sistemleri organizasyon ve yönetimi konusunda formasyon kazanacaklardır. Bunun yanı sıra, öğrencilerimiz, program içeriğinde yer alan ve insan-teknoloji etkileşimine dönük derslerle sosyal bilim formasyonu da kazanacaklardır.

Amacı:
Mühendisler prototip ürün geliştirilmesini otomatik ve hızlı bir şekilde yapmak için bilgisayar destekli tasarım teknikleri kullanmaktadırlar. Her daldaki öğrenciler ve meslek sahipleri, meslektaşları ve dünyadaki bireylerle iletişim kurmak için bilgi ekspres yolunu (Internet) seçmektedirler. Bilgisayar teknolojisinin bu çeşitli uygulamalarının sonucu olarak, bilgisayar profesyonellerine olan gereksinim belirli bir hızla artmaktadır. Bölümün amacı bu gereksinimi karşılamaktır.

Öğrenimi:
Bilgisayar ve bilişim mühendisliği, zeki sistemler, bilim mühendisliği, bilgisayar bilişim sistemleri, bilgisayar grafiği, robotlar vs. gibi bilgisayar ve ilgili teknolojilerin yapısını, fonksiyonlarını ve uygulamalarını içeren geniş bir disiplindir.

Bölümde; Yapısal Programlamaya Giriş, Bilimsel Programlamaya Giriş, Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş, Sistem Programlama, Biçimsel Diller ve Makineler Kuramı, Algoritma Analizi, Bilgisayar Mimarisine Giriş, Çokluortam Hesaplama, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim, Yapay Zekaya Giriş gibi dersler okutulmaktadır.

Aranılan Özellikler:
Bu bölüme girmek isteyen adayların, bilgisayar ve bilişim konularına ilgili, teknik zekaya sahip kişiler olmaları, bölümlerindeki başarılarını arttıracaktır.

Kariyeri:
Bilişim sektörü bir çok ülke ekonomisinde gelişmenin motoru rolü oynamaktadır. Günümüzde bilişim sistemleri, bankacılıktan otomotiv sanayine, sağlık bilgi sistemlerinden şirket yönetimine, telekomünikasyon sistemlerinden hava taşımacılığına çok geniş alanlarda kullanılmaktadır. Bilişim sistemlerinin, seçimi, uygulaması, kullanımı şirketlere önemli rekabet avantajı kazandırmaktadır. Bu bakımdan günümüzün yöneticileri bilişim sistemlerini bir destek birimi ve maliyet unsuru değil, pazar payını artıran, işini büyüten ve/veya iş modelinin temelini oluşturan bir fırsat olarak görmektedirler. Ülkemizde bilişim sektörü oldukça zayıftır ve sektörde önemli bir insan gücü açığı vardır. Boğaziçi Üniversitesi'nde, bu bölümde öğretimin 2 senesini Amerika'da (SUNY Binghamton) tamamlama olanağı vardır.