Anasayfa
Rehberlik Servisi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Programın Amacı
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Lisans Programının amacı: ister kütüphane, arşiv, dokümantasyon merkezi gibi geleneksel kuruluşlarda, isterse bilgi teknolojileriyle ilintili yeni yeni ortaya çıkan yada çıkacak çalışma alanlarında olsun, kayıtlı bilginin üretimine, erişimine, düzenlenmesine, yeniden biçimlenmesine, yorumlanmasına, yayınlanmasına ve iletilmesine yönelik bilgi hizmetlerini yürütebilecek, yönlendirebilecek ve geliştirecek düzeyde nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Bilgi ve belge yönetiminde; Bilgisayara Giriş, İnternet ve Bilgiye Erişim, Veri Tabanları ve Çevrimiçi Erişim, Bilgi Erişim İlkeleri, Web Tasarımı, Bilgi Teknolojisi Yönetimi , Programlama, Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, Bilgi Sistemleri Tasarımı, Veri İletişimi ve Ağlar, Elektronik Kütüphaneler,Sosyal ve İnsan Bilimlerinde Bilgiye Erişim, Fen Bilimlerinde Bilgiye Erişim, Tıpta Bilgiye Erişim , İş Dünyasında Bilgiye Erişim, Osmanlıca, Osmanlı Kurumları, Transkripsiyon ve Transliterasyon, Arşiv Yönetimi ,Bilgi Merkezleri ,Halk, Okul, Çocuk, Araştırma Kütüphaneleri ,Kataloglama ve Sınıflama, Kütüphane Mevzuatı gibi dersler verilir.

Gereken Nitelikler
Bilgi ve Belge yönetimine girmek isteyen kimselerin okumayı seven, sözel yeteneği gelişmiş, analitik düşünme gücü yüksek, dikkatli ve ayrıntı ile uğraşmaktan ve kapalı yerlerde çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları gerekir..

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Bilgi ve belge yönetimini bitirenler bilgi ve belge yöneticisi ünvanı alırlar.
Bilgi ve belge yöneticileri; Çeşitli bilgi kaynaklarından farklı yöntemler kullanarak talep edilen bilgiye erişim sağlamak, sağlanan bilginin kullanıcıya en uygun iletişim ortamıyla aktarabilmek, bilgiyi gereksinimler doğrultusunda değerlendirebilmek ve düzenlemek, kayıtlı her tür bilgiyi sağlanmak, düzenlemek, depolamak ve iletilmesine yönelik sistem seçmesi, oluşturması ve geliştirmesi,  çalışma alanıyla ilgili hipotezler geliştirmek ve sınayabilmek, bilgi teknolojilerini etkinlikle kullanabilmek, hizmet vereceği kullanıcılara ilişkin özelliklerden, bilgi arama davranışlarından ve beklentilerinden haberdar olmak, birey ve grup psikolojisinden haberdar olmak ve davranışları bu çerçevede yorumlamak gibi işleri yaparlar.

Çalışma Alanları
Bilgi ve Belge Yönetimi mezunları kütüphanelerde, çeşitli bilgi merkezlerinde, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile kurum ve kuruluşların arşivlerinde, internet servis birimlerinin çeşitli kademelerinde, kurum ve kuruluşların veri tabanı tasarım ve yönetim bilimlerinde, basılı ve elektronik ortamda dizinleme ve öz hazırlama hizmeti sunan yada bu hizmetlerin dağıtımı işlevini gerçekleştiren kuruluşlarda, bilgisayar yazılım şirketlerinde çalışma alanı bulabilirler.