Anasayfa
Rehberlik Servisi

Bilgisayar ve Enformatik

Amaçlar ve Hedefler
Bilgisayar Enformatik Bölümü, büyük ve hızlı bir gelişim içerisinde olan bilgisayar yazılım ve donanım dallarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli, yetenek sahibi, problem çözücü ve analitik düşünebilen elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İş Olanakları
Bölüm mezunları; dengeli teorik ve pratik eğitim-öğretim ile kazandıkları birikimlerini; donanım, yazılım, bilgi-işlem ve sistem-analiz-tasarım kavram ve ilişkilerini özümsemiş olarak, özel ve kamu sektöründe, önemli ölçüde mevcut insan gücü açığını giderme yolunda bilgisayar programcısı ve ileri aşamada sistem analisti olarak geniş iş olanaklarına sahiptirler.

Bölüm Olanakları
Bilgisayar Enformatik Bölümü’nde bilgisayar enformatik sistemleri üzerine ağırlıklı olmak üzere işletme ve ekonomi konuları için bir program uygulanır. Teori ve uygulamanın birlikte yürütüldüğü bölümde, bilgisayar Laboratuarı öğrenciler için hizmet vermektedir.

Bilgisayar Enformatik" adından da anlaşılacağı gibi, bilgisayara dayalı enformatik sistemlerini inceleyen bir bilim dalıdır.
Bilgisayarın kullanılmaya başlama  tarih olan 1950'lerden öncede enformatik vardı ve insanlık tarihi ile eş zamana sahipdi. İnsanoğlu ilk çağlardan beri topladığı  bilgi ve veriler üzerinde çeşitli işlemler uygulayarak yeni enformasyonlar  elde etmiş ve bu enformasyonları insan hayatını kolaylaştıracak kararlar almakta kullanmıştır.
O halde enfarmasyon; çeşitli  veri ve bilgilere  bazı amaca  uygun işlemler uyguladıktan sonra elde edilen sonuçlardır. Daha  sonra bu sonuçlara dayanan  karar verme işlemide, yönetsel enformatik sistemin bir alt sistemidir.
Ham verilere uygulanan işlemlerde bilgisayar ve onun araçları kullanılmaya başladıktan sonra bu bilimin adı "Bilgisayar Enformatik Sistemler" olarak değişti ve çağımıza damgasını vurdu.
Bilgisayar enformatik sistemler, yönetim, ekonomi, muhasebe, yöneylem araştırması, istatistik ve bilgisayar bilim dalları ile çok yakın ilişki içindedir ve bu bilimlerin araçlarını kullanan bir bilim dalıdır.
Bu nedenle "Bilgisayar Enformatik" bölümünde  okutulan derslerin %60'si bilgisayar, %40 ekonomi ve işletme’ye aittir.
Bölümün amacı; bir işletmedeki problemleri algılayabilen ve onların analizini yapıp bilgisayarı en verimli şekilde kullanarak çözümler üretebilen öğrenciler yetiştirmektir.

Bölümün Amacı:
Bilgisayar Enformatik Bölümü, büyük ve hızlı bir gelişim içerisinde olan yazılım ve donanım dallarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli, yetenek sahibi, problem çözücü ve analitik düşünebilen elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

İş Alanları:
Bölüm mezunları; dengeli teorik ve pratik eğitim-öğretim ile kazandıkları birikimlerini; donanım, yazılım, bilgi-işlem ve sistem-analiz-tasarım kavram ve ilişkilerini özümsemiş olarak, özel ve kamu sektöründe, önemli ölçüde mevcut insan gücü açığını giderme yolunda bilgisayar programcısı olarak geniş iş olanaklarına sahiptirler.