Anasayfa
Rehberlik Servisi

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri

Öğrencilere iki yıllık eğitimlerinde ağırlıklı olarak yazılım, bilişim teknolojileri, bilişim sistemlerinin geliştirilmesi, proje yönetimi, temel donanım gibi mesleki dersler yanında ayrıca bu konulara destek olarak diğer bilgilerde okutulmaktadır

Programın amacı; Bilgisayar, Bilisim ve iletişim teknolojilerinin, uygulama, kullanım, bakim ve tamirini sürdürebilecek, gereğinde yönetici ve mühendislerle köprü kurabilecek, uygulama amaçlı teknikerler yetiştirilmektir.