Anasayfa
Rehberlik Servisi

BASIN ve YAYIN

GENEL BİLGİ

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 1972 yılında kurulmuştur. Kurulduğu yıl, Akademik Kapalı Devre Televizyon ile Eğitim Enstitüsü adını alan okul, ilk öğrencilerini 1977-78 eğitim yılında kabul etmiştir. Önceleri sadece sinema ve televizyon alanlarında eğitim verdiği için adı Sinema ve Televizyon Yüksekokulu olarak değiştirilen okul, 1979 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde Televizyonla Eğitim ve Öğretim Fakültesi olmuştur. Bir yıl sonra da ilk kez iletişim sözcüğü bir bilim kuruluşunun adına girmiş ve okul İletişim Bilimleri Fakültesi olarak sinema ve televizyon konusunda eğitim vermeye başlamıştır.
İletişim Bilimleri Fakültesine 1982 yılında Sinema-Televizyon dışında İletişim Sanatları, Basım ve Yayımcılık, Eğitim İletişimi ve Planlaması gibi farklı bölümler eklenmiştir. Yeni yapılanma içinde Açıköğretim Fakültesine bağlanmıştır. 1991 yılında, ''İletişim Bilimleri Yüksekokulu'' olarak Anadolu Üniversitesi çatısı altında yeni bir kimlik kazanırken, 1992 yılında bu kez ''İletişim Bilimleri Fakültesi'' olarak yeni statüsüne kavuşmuştur. 2001-2002 öğretim yılında yeniden yapılanma ile İletişim Sanatları Bölümünün adı Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Basım ve Yayımcılık Bölümünün adı Basın ve Yayın olarak değiştirilmiş, 2002-2003 öğretim yılında da Eğitim İletişimi ve Planlaması bölümü kaldırılmış İletişim Bölümü eğitim hayatına başlamıştır.

Bölüm Hakkında Genel Bilgi
Gazetecilik Bölümü, basın sektörünün gereksindiği mesleki bilgi ve becerileri, haberciliğin toplumsal boyutunu da kapsayacak biçimde araştırmak ve öğretmek amacıyla 1983 yılında öğretime başlamıştır. Bölümün iletişim ve genel kültür dışındaki vurgu alanları; fotoğrafçılık, bilgisayarla tasarım, radyoculuk, gazetecilik ve televizyon haberciliğidir.
Bu bölüm, belirtilen alanlarda, bir gazetede yer alan haber öğelerinin toplanması, yazımı, tasarımı ve basımına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgileri ve haber içeriğinin uygun bir biçimde kodlanarak yorumlanmasını öğretmektedir. Ayrıca toplumsal bir kurum olarak basının ekonomik, siyasal ve kültürel boyutlarına ilişkin bilgileri vermektedir.
Öğrenciler, fakültenin kendilerine sağladığı gelişmiş bilgisayar laboratuarlarından, fotoğraf, TV ve radyo stüdyolarından faydalanmakta, ayrıca bir uygulama gazetesi çıkarmaktadır. Bunun yanı sıra yine uygulamalı radyo programcılığı ve yayıncılığı dersleri alarak edindikleri teorik bilgileri uygulama şansına sahip olmaktadır. Medyada çalışan ve alanında uzman olan kişilerin katılımı ile sürdürülen derslerde, öğrenciler, bu kişilerin bilgi ve deneyimlerinden faydalanma imkanı da bulabilmektedir. Bölümden mezun olan öğrenciler, haber ajanslarında, ulusal ve yerel gazetelerde, kamu ve özel radyo ve televizyon kuruluşlarında; kısacası basın yayın ile ilgili her alanda çalışabilirler. Öğrenciler muhabirlik, haber fotoğrafçılığı, editörlük, radyo yayıncılığı, TV haber programcılığı ve görsel yönetmenlik gibi görevleri başarıyla üstlenebilecek bilgi ve beceriye sahip olarak mezun olmaktadırlar.
Basın ve Yayın Bölümü, Anadolu Üniversitesinin Merkez Kampüsü olan Yunus Emre kampusünde, İletişim Bilimleri Fakültesi binasında yer almaktadır.

AMAÇ


Bölüm, öğrencilerine bilimsel çalışmalara katkıda bulunabilmelerini sağlayacak çalıyşmalara katkıda bulunabilmelerini sağlayacak akademik nitelikleri ve mezuniyet sonrası mesleki yaşamlarında onlara yardımcı olabilecek kurumsal ve pratik bilgileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

AÇILAN PROGRAMLAR


Bölüm tarafından, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Programları açılmaktadır. Lisans Üstü programlar Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açılmaktadır. Yüksek Lisans ve Doktora programlarına öğrenci seçme kriterleri bölüm ve Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından ortak olarak belirlenmekte ve duyuruları yapılmaktadır. Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına başvuran öğrenciler LES, Yabancı Dil Sınavı puanı ve Mezuniyet Ortalamalarına göre seçilmektedir.

Lisans
Lisans öğrencileri Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarfından yapılan merkezi sınavla( Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı) ile yerleştirilmektedir. Her yıl yaklaşık oarak 50 öğrenci eğitime başlamaktadır. Lisans eğitiminin süresi 4 yıldır. Mezun olmak için öğrencinin Genel Not Ortalamasının (GNO) 2.00 olması gerekmektedir.
Resmi eğitim dili İngilizcedir. İngilizce Yeterlilik Sınavını geçemeyen öğrenciler lisans eğitimlerine başlamadan önce bir yıllık Hazırlık Eğitimi almak zorundadırlar.