Anasayfa
Rehberlik Servisi

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı

Faaliyet Alanları
Mezunlar, “bir millet iki devlet” sayılan Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyetlerinde yükselen hatla gelişen devletler arası siyasi, iktisadi, kültürel, bilimsel ve ticari münasebetlerde payı olan, hizmet veren resmi ve özel kuruluşlarda görev alabilirler.

 İş Bulma Olanakları
Mezun olan öğrenciler Çağdaş Türk Lehçeleri lisans diploması alırlar ve üniversitelerin Turizm, Uluslararası İlişkiler ve Çağdaş Türk Lehçeleri bölümlerinde okutman; turizm sektöründe rehber ve çeşitli kademelerde yönetici; askeri ve diğer resmi kurumlarda tercüman olarak iş bulma olanağına sahiptirler. 

Mesleğin Gelecek 10 Yıldaki Durumu
Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyetleri arasında mevcut olan etno-sosyolojik, tarihi, medeni, ekonomik bağlılığı, jeopolitik durumu dikkate alınarak, ülkemizin Azerbaycan Cumhuriyeti ile olan sosyo-ekonomik, siyasal ve bilimsel düzeydeki ilişkilerinin devam edeceği ve daha da gelişeceği göz önünde bulundurulursa, bu dile hakim kişilerin, iş bulma olanaklarının artacağı söylenebilir. 

Bu Mesleği Seçenlerde Ne Gibi Nitelikler Olmalı
·        Üst düzey sözel yeteneğe sahip olması

·        Düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak çok iyi ifade edebilmesi

·        Okumayı sevmesi ve edebiyata ilgi duyuyor olması

·        Yabancı dillere ve kültürlere karşı ilgili olması

·        Okudukları üzerinde düşünüp tartışmaktan hoşlanıyor olması

·        Uzun süre yazılı metinler üzerinde çalışma yapmaya istekli kişiler olması gerekir.