Anasayfa
Rehberlik Servisi

Avrupa Birliği İlişkileri

Programın Amacı
Avrupa birliği ilişkileri programının amacı, Türkiye’ nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde çeşitli alanlardaki düzenlemeler konusunda eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Avrupa birliği ilişkileri programında matematik, bilgisayar, ekonomi, Avrupa tarihi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi, genel eğitim, İngilizce konuşma ve yazma gibi temel derslerden başka küreselleşme, Avrupa Birliği kurumları, uluslararası ekonomi ve ekonomik bütünleşme, Avrupa Birliği tarım politikası Avrupa Birliği hukuku, uluslararası kamu hukuku, ekonomik ve mali birlik, insan hakları hukuku gibi dersler okutulmaktadır.

Gereken Nitelikler
Avrupa Birliği ilişkileri programına girmek isteyenlerin sosyal bilimlere ilgili ve yabancı dil öğrenmeye hevesli, analitik düşünme gücüne sahip, yeniliklere açık, girişken ve yaratıcı kimseler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Avrupa Birliği ilişkileri programını bitirenler Lisans Diploması alırlar. Mezunlar çeşitli kurumlarda değişik unvanlarla görev alır ve Avrupa Birliğine uyum süreci içinde ekonomik ve toplumsal yaşamımızda çeşitli kurumların yapılarında ve işleyişinde yapılması gereken değişikliklerin izlenmesi ile ilgili işleri yürütür.

Çalışma Alanları
Avrupa Birliği İlişkileri programını bitirenler Dış İşleri Bakanlığı’nda, Avrupa ile ekonomik ve kültürel ilişkileri olan kamu kuruluşlarında ve özel sektörde çalışma olanağı bulabilirler.