Anasayfa
Rehberlik Servisi

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, hammaddesi ağaç olan malzemenin işlenerek değerlendirilmesi, ağaçtan elde edilen ürünlerin tasarlanması ve buna ilişkin üretimin planlanması, ürünlerin kalite kontrolü alanında çalışacak teknik elemanlar yetiştiren bir mühendislik dalıdır. Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi ahşap ya da ahşap kökenli malzemelerin, istenilen kalite standardında, belirlenen sürede, en düşük maliyetle üretilebilmesi için üretim sistemini tasarlayan, projelendiren, üretim sürecini denetleyen kişi olarak da tanımlanabilmektedir.
Ağaç işleri endüstrisinde yer alan ahşap ve türevleri ile diğer endüstriyel malzemeler kullanarak ahşap olmak kaydıyla sabit ve hareketli mobilyalar, doğramalar, deniz araçları, sauna, prefabrik ev, parke, karavan, evlerin ahşap bölümlerinin üretim faaliyetlerini yapar. Emprenye ve kurutma tesisleri ve benzeri ağaç işleri ürünlerinin tasarım ve imalâtı faaliyetlerini yapar.
Bu programın amacı; ağaç işleri endüstrisi ve bu endüstriye malzeme ve makine sağlayan tüm alanlar ile ilgili “AĞAÇİŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ” yetiştirmektir. Bu eğitimin genel çerçevesi;  masif malzeme, kaplama, lamine malzeme, ahşap esaslı paneller, mobilya, tüm ahşap konstrüksiyon elemanları ile ilgili tasarım, planlama ve üretime ait mühendislik bilgi, beceri ve yetkinliklerinin kazandırılmasını kapsamaktadır.