İDARİ KATDershanemizin kurucusu İlhan Cinel
(Matematik Öğretmeni)
Uzun yıllar önce derhsaneciliğe başlayan kurucumuz
halen aktif şekilde çalışmaktadır.

Müdürümüz Adem Bıçakçı
(Edebiyat Öğretmeni)
Dershanemizin tüm idari işleri ile ilgilenmektedir. Aynı zamanda dershaneciliğin Giresun'da çok daha iyi
bir yere gelmesi için çabalamaktadır.

Müdür Yrd. ve Fen Bilimleri Zümre Başkanı
Alaeddin Çulfaz
(Kimya Öğretmeni)
Zümre odalarımızda sedece idari işler yapılmamaktadır.
Her fırsatta öğrencilerimize etüt yaptığımız , sohbet ettiğimiz
sorunlarını çözmeye çalıştığımız bölümlerdir.

Matematik Zümre başkanı
Beşer Bingöl
(Matematik Öğretmeni)
Zümre Başkanlarımız ders dışında kalan zamanlarını
bireysel eğitim vererek değerlendirmektedir.
(Merhum Beşer Hocamızı sevgiyle anıyoruz)

 

Büro Şefi
Ayla Haliloğlu
Dersanemizin öğrenci kayıtları takibi ve muhasebe
işleri onun sorumluluğundadır.

Büro Görevlisi
Özlem Turt
Öğrencilerimizin sicil kayıtları, devamsızlıkları,
velilerimizle olan iletişimimiz onun sorumluluğundadır.